فــصل 6 قــسمت 10 اضافه شد.

زیرنویس فارسی

دانلود سریال Game of Thrones

  • عنـوان : نامــشخـص
  • ژانر :
  • مــیانگین امـتیاز : نامــشخـص
  • شبـکه پـخش کننـده : نامــشخـص
  • کـشور تولید کننده : نامــشخـص
  • وضــعیت پـخـش : نامــشخـص
  • روز هاي پخش : نامــشخـص
  • #

هفت خاندان اشرافی برای حاکمیت بر سرزمین افسانه ای «وستروس» در حال ستیز با یکدیگرند. خاندان «استارک»، «لنیستر» و «باراثیون»… ادامــه/دانــلود

5 / آگوست / 2016