• عنـوان : نامــشخـص
  • ژانر :
  • مــیانگین امـتیاز : نامــشخـص
  • شبـکه پـخش کننـده : نامــشخـص
  • کـشور تولید کننده : نامــشخـص
  • وضــعیت پـخـش : نامــشخـص
  • روز هاي پخش : نامــشخـص
  • #

دانلود سریال Van Helsing

ونسا هلسینگ ، از اقوام دور شکارچیِ دراکولای معروف ، آبراهام ون هلسینگ می باشد که تنها بازمانده برای پیدا کردن مابقی دراکولاها در سراسر جهان است. او که آخرین امید بشریت است باید یک حمله ی مهم را هدایت کند تا آن چیزی که گمشده است را برگرداند. اما…

    دانــــلـود