• عنـوان : نامــشخـص
  • ژانر :
  • مــیانگین امـتیاز : نامــشخـص
  • شبـکه پـخش کننـده : نامــشخـص
  • کـشور تولید کننده : نامــشخـص
  • وضــعیت پـخـش : نامــشخـص
  • روز هاي پخش : نامــشخـص
  • #

دانلود سریال ARROW

اولیور کووین یک پسر عیاش و خوش گذران است و همیشه باعث بوجود امدن مشکلات زیادی میشود وی با دوست دختر خود هم رفتار بدی دارد.در یکی از سفر های دریایی کشتی او غرق میشود و همه فکر میکنند که او مرده است ولی او از این حادثه جان سالم بدر برده و در یک جزیره به مدت پنج سال زندگی میکند.بعد از این مدت او از جزیره نجات پیدا میکند و به شهر خود باز میگردد .الیور سعی میکند تا با خانواده و دوست دخترش که دوباره با او وارد رابطه شده است مثل گذشته رفتار کند ولی او دیگر همان الیور سابق نیست و تغییر کرده است.او شب ها لباس مخصوص خود را میپوشد و با تیر کمان خود به شکار تبهکار ها و کمک به مظلومین میرود……

    دانــــلـود